V květnu a červnu 2013 umožňuje Neue Porzellanfabrik Triptis umělcům a řemeslníkům z Německa a České Republiky v rámci workshopu "Spielraum 121" vvyužívat prostory fabriky k realizaci svých volných projektů i experimentů z porcelánu.

Po prvním, úspěšném workshopu v roce 2011, konaným pod titulem "Spielraum 120" (pořádaném k výročí stodvacetileté existence porcelánové výroby v Triptisu) a účastí deseti pozvaných umělců z Německa se rozhodla Neue Porzellanfabrik Triptis ve spolupráci s uměleckým spolkem Kulturförderverein Schaddelmühle e.V. dále podporovat snahu vypořádání se s porcelánovou hmotou.  

Jako další bod si firma předsevzala uspořádat tento workshop v mezinárodním měřítku. Vedle čtyř umělců žijících v Německu a dvou německých studentů byli vybráni jako účastníci workshopu také čtyři tvůrci ze západočeského regionu Karlovy Vary. Toto krajské město má stejně jako Triptis bohatou porcelánovou tradici. Jen v Karlových Varech a jeho okolí se nachází více než deset porcelánových fabrik, jejichž výrobky jsou díky mimořádné kvalitě a nápaditému designu známé nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Tento workshop se koná pod záštitou Thomase Fügmanna (úřad kraje Saale-Orla) a Helmuta Schmidta (předseda představenstva Sparkasse Saale-Orla).

Během dvouměsíčního workshopu (květen a červen 2013) mohli všichni účastníci z Německa a z východní sousední země i díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj:Investice do Vaší budoucnosti Evropské unie a programu EUREGIO EGRENSIS pracovat a vyvíjet volnou tvůrčí činnost s porcelánem za velice dobrých podmínek.

Go to top